Een online ontmoeting – De Dialoog

De Dialoog is één van de online activiteiten van Poink (naast het online huiskamercafé en de online speeddates). Lees hier meer over de algemene gespreksregels en tips rondom alle online ontmoetingen van Poink.

Wat is dat – een online dialoog?

 • De dialoog is voor ALLE lesbische (LBTQ+) vrouwen.
 • Er kunnen maximaal acht vrouwen deelnemen aan een dialoog.
 • De bedoeling is een onderzoekend gesprek te voeren en samen inzichten te verkrijgen.
 • De ervaring bij videobellen tot nu toe is dat we in een groep een thema goed en grondig kunnen bespreken.
 • Op basis van nieuwsgierigheid en respect voor elkaar kunnen we tot verdiepende inzichten komen.
 • Theorieën, kennis of opinies zijn van minder belang. Een dialoog is geen debat of discussie. Het is een gesprek over het leven zelf.

Hoe werkt dat?

 • We maken gebruik van ZOOM, een videobel-programma. Je hoort en ziet elkaar via je telefoon, tablet of laptop.
 • Na een korte uitleg en een inleiding op het thema krijgt ieder de gelegenheid zich kort voor te stellen. Ook krijgt iedereen even kort de gelegenheid te vertellen wat haar eerste associatie was met het thema en waarom ze over het thema wil praten.
 • In de tweede ronde krijgt elke deelneemster de gelegenheid een voorbeeld te geven hoe het thema een rol speelt in haar leven. De andere deelneemsters stellen de vertelster vragen om zo steeds meer tot de kern te komen.
 • Ieder vertelt wat ze wil vertellen. Als een vrouw niet verder op het thema wil ingaan, is dat prima.
 • We hebben de veiligheidsinstellingen optimaal ingesteld, via een betaald ZOOM account.
 • Vanaf 19:00 kun je inloggen via een link voor het videobellen die je per mail ontvangt na je aanmelding
 • Vanaf 19:30 begint het gesprek. We sluiten de dialoog af met de vraag: Wat neem je mee van deze avond? Dat zal rond 22.00 uur zijn.

Lees hier meer over Poink online ontmoeten

Lees hier meer over een online Speeddate

Lees hier meer over het online Huiskamercafé

Blijf je graag op de hoogte van komende dialogen – stuur dan een mail naar poinkindialoog@gmail.com

Tot ziens bij De Dialoog van Poink!